EBOLTÁS

eb

 

Az ebek veszettség elleni védőoltásának beadatása továbbra is a kutya tartójának kötelessége.
Az állattartó köteles minden három hónapos életkort elért ebet 30 napon belül veszettség ellen saját költségén magán-állatorvossal beoltatni, az oltást 6 hónapon belül megismételtetni, majd ezt követően a kutyát évenként veszettség ellen beoltatni. Az oltatási kötelezettség elmulasztásakor az állat tartójával szemben bírság is kiszabható.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a 81/2002. (IX.04.) FVM. rendelet értelmében 2003-tól kötelező az ebek féregtelenítése, mely a védőoltás beadásának feltétele.
Azt az ebet, amelyik nem részesült az életkorának megfelelően előírtak szerinti (érvényes) veszettség elleni védőoltásban, veszettség szempontjából aggályosnak kell tekinteni és tizennégy napra hatósági megfigyelés alá kell vonni és – amennyiben az még nem történt meg-, bőr alá ültetett mikrochippel a tulajdonos költségére meg kell jelölni. A megfigyelés megszüntetésével egy időben az érvényes veszettség elleni védőoltással nem rendelkező eb veszettség elleni beoltását el kell rendelni.

A kutyák veszettség elleni védő oltását valamennyi magán-állatorvos elvégezheti. Az oltást végző magán-állatorvos köteles az oltás beadását a helyszínen az állat oltási könyvében és/vagy az egységes európai állatútlevelében a saját kezű aláírásával és a kamarai bélyegzőjének lenyomatával igazolni.

A rendelet 2009. január 01-től kezdődően a kutyák veszettség elleni védőoltásának igazolására vagy a kutyák, macskák, görények Közösségen belüli mozgásához való útlevelet (Egységes európai állatútlevél), vagy egy új, pontosan meghatározott tartalmú egyedileg sorszámozott oltási könyvet (Kisállat Egészségügyi Könyv) ír elő. 6.

Az állattartó köteles az oltási könyvet megőrizni, azt a veszettség elleni védőoltás beadatását ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.